30-Minute Retail - Step Into The Rodalanya.

Konferenser som gör intryck

När det handlar om att anordna en dagkonferens i Stockholm så kan man göra detta på olika sätt och jag tror att man kan göra det mer eller mindre lyckat. Man kanske känner att detta med en konferens inte är så värst viktigt eller roligt men låt mig förklara helt kort vad det hela går ut på. Man anordnar en konferens på en plats som andra känner till och där lägger man till och sjysst lunch med som gör att man kan njuta mer av denna konferens och detta kommer i sin tur att leda till bra resultat för alla inblandade med. Ja, det handlar om att man gör det som krävs för bra intryck.